top of page

Praktisk Info

Teknik til køreprøven

Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde aflæst på oliepindens max og min. mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger. Kølervæske skal være påfyldt så det er mellem max og min. mærker. Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.

Bremser

 

Kontrol af bremsesystem:

 • Bremsevæske mellem max. og min. mærket

 • Pedalen må højst kunne trædes halvvejs mod bunden, også når der trædes hurtigt og hårdt.

 • Pedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk

 

Bærende dele

 • Dæk skal have mindst 1.6 mm slidbane i hovedmønsteret. Retningsbestemte dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.

 • Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks falder til ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperen.

 

Lygter, reflekser og horn

 

Alle lygter skal kunne lyse og de skal være hele og rene. Lygtepar skal have ens farve og lysstyrke. Pæren skal være isat korrekt.

Horn skal have en klar og konstant tone.

Lygter foran:

2 Nærlyslygter

 • Hvidt eller gulligt

 • Skal oplyse vejen mindst 30 m.

 • Skal være asymmetrisk

 • Må ikke blænde

 • Skal have et fald på 1 % (1 cm pr. m)

2 Fjernlyslygter

 • Hvidt eller gulligt

 • Skal oplyse vejen mindst 100 m

 • Skal have kontrollampe i instrumentbord

2 Positionslygter

 • Hvidt eller gulligt

 • Må ikke blænde

 • Skal kunne ses på 300 meter

Lygter bag:

2 Baglygter

 • Skal lyse rødt

 • Må ikke blænde

 • Skal kunne ses på 300 m

3 Stoplygter

 • Skal lyse rødt

 • Skal lyse væsentligt kraftigere (mindste 3.5 gange) end baglygterne når der trædes på bremsen.

1 Nummerpladelys

 • Skal være hvidt

 • Skal oplyse nummerpladen så den kan aflæses i 20 m. afstand.

2 Reflekser:

 • Skal være røde

 • Skal være godkendte

 • Må ikke være trekantede

Tegngivning:

6 blinklygter

 • Skal være gule eller orange

 • Skal blinke 1-2 gange i sek.

 • Skal kunne ses i kraftigt sollys

 • Havariblinket tænder alle blinklygterne

 • Hvis blinklygterne blinker hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker.

 

Styreapparat

 

På nyere biler må der ikke være ratslør.

Kontrol af styretøj:

 • Kontroller servovæske, hvis bilen har servostyring. (servovæske kan ikke kontrolleres på vores biler)

 • Hjulene skal stå i ligeudstilling.

 • Hvis bilen har servostyring skal motoren være tændt

 • Stil dig udenfor bilen og fat rattet

 • Lige så snart rattet bevæges skal hjulene bevæge sig.

 

Bremseforstærker/vakuumforstærker

 • Bremsepedalen pumpes 3-4 gange

 • Hold trykket på pedalen og start motoren

 • Hvis pedalen synker, er forstærkeren i orden.

 

Motor og udstødningssystem

 

Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj. Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie. Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast

Hastighedsgrænser i Danmark

 

Her kan du se en oversigt over de hastighedsgrænser i Danmark, der er gældende lige nu. År 2013 Hastighedsgrænserne gælder altid, medmindre der lokalt er skiltet med en anden hastighed, eller hvis der er forhold, der gør det nødvendigt at sætte hastigheden ned. Efter færdselsloven skal hastigheden nemlig til enhver tid være afpasset efter forholdene i trafikken.

Personbiler, varebiler og busser

Med tilladt totalvægt på højst 3500 kilo.

Uden anhænger

Motorvej   110/130 km/t

Motortrafikvej og landevej   80 km/t

By   50 km/t

 

Med anhænger

Motorvej   80 km/t

Motortrafikvej og landevej   70 km/t

By   50 km/t

 

Hvis der i byerne lokalt er skiltet med højere hastighedsgrænser, må man følge dem. Dog må man køre max. 70 km/t i en byzone med anhænger.

Klippekortet

Du får et klip, hvis du kører mere end 30 % for stærkt. Bødens størrelse afhænger af hastigheden. Nedenfor kan du aflæse hvornår en hastighedsoverskridelse giver klip i kørekortet.

 

bottom of page