top of page

GDPR

 

Din Lokale Køreskole.


Privatlivsbeskyttelsespolitik – Elever.
 

Vi tager beskyttelse af dine persondata alvorligt.


Vi har hos Din Lokale Køreskole vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, så vi kan fortælle
dig, hvordan vi behandler dine data.


Når du bliver elev på køreskolen, giver du samtykke til behandling af samtlige af de
oplysninger, du giver os til brug for gennemførelsen af den undervisning, som du har indgået
aftale med os om.


Kontaktinformation

Din Lokale Køreskole v/ Flemming Svendsen, CVR.nr.: 37875783, er dataansvarlig for
behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.
Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 50 49 29 70 eller e-mail:
info@dinlokalekoreskole.dk

Hvilke data skal bruges


For at kunne give den undervisning der er aftalt mellem køreskolen og dig, har Din Lokale
Køreskole brug for visse personoplysninger om dig.
De data vi anvender, omfatter:

 

 •   Navn, adresse, telefon og e-mail, CPR-nr. og fødeland.

 •   Portrætbillede til ansøgning om kørekort.

 •   Eventuelt bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser.

 •   Eventuelt navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden ved kørekort til 17-         

        årige.

 •   Eventuel ansøgning om dispensation til anvendelse af bil med automatgear. 

 •   Eventuelle oplysninger om overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med 

         kontrollerende prøver. Herunder evt. ANT- kursusbevis.

Videregivelse af dine persondata

 

I forbindelse med undervisningen er det nødvendigt, at vi videregiver eller overlader dine
personoplysninger til andre. Dette gør vi ikke, uden vi har lov til det enten i
overensstemmelse med loven eller en samtykkeerklæring.

 

Modtagere af dine persondata er:

 •   Politiet og tilsynsførende.

 •   Eventuelle samarbejdende kørelærere i Din Lokale Køreskole.

 •   Manøvrebaner og køreteknisk anlæg (pligt jfr. Bekendtgørelse om kørekort).

 •   Ved ”særlig køreundervisning” forevises Borgerservice og forbliver hos køreskolen.

 •   Eventuel tilmelding af elever til udbydere af online undervisningsprogrammer.

 •   Eventuel ekstern underviser i førstehjælp.

 •   Køreprøvebooking.dk

 •   Kommunikation med elever via sms og Messenger (Facebook).

 •   Generel kommunikation med Borgerservice, Politi og Politiets Administrationscentre.

 •   Færdselsstyrelsen.


Din Lokale Køreskole har ifølge bekendtgørelsen om kørekort pligt til at opbevare din
lektionsplan i 2 år.


Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos os bliver opbevaret i 5 år plus
indeværende regnskabsår, da det anses som regnskabsmateriale i henhold til
Bogføringsloven.


Ansøgning om dispensation videregives til Færdselsstyrelsen og er efterfølgende ikke
tilgængelig for køreskolen.

Du har ret til at få adgang til dine persondata


Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer
fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevarer dine
persondata, og hvem der modtager data om dig. Derudover har du ret til at få urigtige
oplysninger rettet, at gøre indsigelse mod databehandlingen og i visse tilfælde ret til
sletning af persondata.


Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til os på
kontaktoplysningerne, der står øverst.

Du har ret til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk

Samarbejdende køreskoler:

Koreskolen.dk v/ Jesper Ilsøe Cvr: 36023007

Dlk v/ Gamal Houssou Cvr: 34111421

Parat Trafik v/ Pernille van Amerongen Cvr: 38237926

Mette -Lykke.dk v/ Mette Lykke Svendsen Cvr: 32929753

Din Lokale Køreskole v/ Flemming Svendsen.

bottom of page